Nyheter

Wind of Change – pris for beste klimafilm

Wind of Change – pris for beste klimafilm

Tusen takk til  CMS VATAVARAN festivalen i India for pris til Wind of Change for beste «Climate Change and Sustainable Technologies» film!

Juryen offentliggjorde følgende begrunnelse for hvorfor de ønsket å tildele prisen til Wind of Change: «For a moving portrayal of an individual family and its effort to cope with climate change showcases human resilience in the face of uncertainty»

 

Vi håper prisen vil være med på å løfte Wind of Change videre og bidra til å spre Kisilu og familiens historie, og spre kunnskap og engasjement i klimakampen.

Takk til den norske Ambassadøren, Eivind Homme, som stilte opp og mottok prisen på vegne av oss!

Wind of Change - Eivind Homme