Wind of Change (2012)

Plakat Wind of Change

Wind of Change (2012, 40 minutter, regi ved Julia Dahr) handler om Kisilu-familien som lever av jordbruk i Øst-Kenya, og om hvordan klimaendringene påvirker deres liv. I 2011 opplever Øst-Afrika den verste tørken på 60 år. Filmen gir tørken et menneskelig ansikt og viser en mann og en familie som kjemper i kampen mot globale og lokale menneskeskapte klimaendringer. Vi følger tett på familiens hverdagsliv gjennom familiefaren Kisulu sin videoblogg. Filmen gir et godt innblikk i hvilke utfordringer Kisilu og hans familie møter når sesong for regn, sol og vind er i endring og ulike måter de prøver å tilpasse seg dette på. Filmen har fått støtte fra blant annet Spire, som er en norsk ungdomsorganisasjon som kjemper for en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Regi: Julia Dahr
Produsent: Julia Dahr
Foto: Julie Lunde Lillesæter
Klipp: Margrete Vinnem og Julia Dahr
Research: Jan Thomas Hagen og Julia Dahr
Lyddesign: Adrian Souyris Strumse
Musikk: Ida Iki

Mer informasjon er tilgjengelig på Wind of Changes egen nettside, windofchange.sorifokus.no (på engelsk).

Reaksjoner

Det er vår tids største urett at de som gjorde minst for å endre klimaet blir først og hardest rammet og vi som har forsøplet atmosfæren verst blir sist og minst rammet. Wind of Change viser frontlinjene i kampen mot klimaendringene. Julia Dahr lar oss få se på nært hold hvordan en fattig og sårbar bondefamilie i Kenya rammes av tørke og flom. For dem er klimaendringene et spørsmål om liv eller død. Wind of Change bør bli en vekker for oss alle.

– Jan Egeland, Undergeneralsekretær i FN for humanitære saker (2003-06) og leder for FNs ekspertgruppe for globale klimatjenester (2009-10).

Hvor kan jeg se Wind of Change?

Wind of Change kan ses for 25 kroner på  Filmrommet.no. Linken kan brukes til privat visning samt visning i institusjoner og organisasjoner, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Årsaken til at vi ikke deler filmen gratis på internett er at vi fortsatt forsøker å få på plass en avtale med ulike TV-kanaler for visning på TV. Da kan dessverre filmen ikke være tilgjengelig gratis på internett.